Länkar

 
Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) är en riksorganisation för bygdegårdar och liknande allmänna samlingslokaler.
      Sveriges Hembygdsförbund (SHF) är hembygdsrörelsens riksorganisation.
26 regionala hembygdsförbund i län och landskap är medlemsorganisationer.
 
Norrtälje kommuns webplats innehåller bl a undersidor för Stadsarkivet och släktforskning.
Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.
Roland Palmquist, Mora by, har publicerat sin släkt- och byforskning på den egna webplatsen.
Länna hembygdsförening.