Styrelse och funktionärer inom Bergshamra bygdegårdsförening

Ordförande och fastighetsansvarig  Åsa Starck,
Asplunds gårdsväg 5, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 10 08
Mobil 073-404 19 72
E-post
asa.starck2014@gmail.com
(Mandatperiod 2019)
Kassör Monica Richardson,
Östervik 20, 761 12 Bergshamra
E-post monicaric4@gmail.com
Tel 0176-26 21 71
Mobil 0733-26 28 04

(Mandatperiod 2018-2019)
Sekreterare  Marita Jeansson
Höganäsvägen 1, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 06 30
Mobil
070-33 44 335
E-post marita.jeansson@telia.com 
(Mandatperiod 2019-2020)
Vice ordförande och kulturansvarig Agneta Wale
Slängsboda ström 17, 760 10 Bergshamra
Tel 0176-26 23 22
Mobil 070-428 54 57
E-post agneta.wale@tele2.se
(Mandatperiod 2018-2019)
Ledamot Catharina Erdtman, 
Degarö 2B, 761 71 Norrtälje
Tel 0176-26 01 31
Mobil 070-076 71 56
E-post c.erdtman@hotmail.com
(Mandatperiod 2019-2020)
Ledamot  Yvonne Lindström,
Skymningsstigen 2, 761 11 Bergshamra
Mobil: 0708 50 97 51
E-post yvo.lindstrom@gmail.com
(Mandatperiod 2019-2020)
  Styrelsesuppleant Vakant,
, 761 12 Bergshamra
Mobil
E-post
(Mandatperiod 2018-2019)
Styrelsesuppleant Gitte Lindblom,
Xx 99, 999 99 Yy
Mobil 070-

E-post gitte_lindblom@hotmail.com
(Mandatperiod 2018-2019)
Valberedning, sammankallande Bibi Lännevall,
Fridhemsbacken 5, 761 11 Bergshamra
E-post lannevall@gmail.com
(Mandatperiod 2019)
Valberedning ledamot Per E. Johansson,
Bergshamra byväg 63, 761 11 Bergshamra
Mobil 073-628 52 22            
E-post
pellesignal@yahoo.se 
(Mandatperiod 2019)
Valberedning ledamot Runar Lännevall,
Fridhemsbacken 5, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 03 23
Mobil 076-006 73 23
E-post lannevall@gmail.com
(Mandatperiod 2019)
Webbredaktör Tommy Richardson
Östervik 20, 761 12 Bergshamra
E-post motor@telia.com
Tel 0176-26 21 71
Mobil 0708-10 47 07
Ordinarie revisor Per-Åke Jeansson,
Höganäsvägen 1, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 06 30
E-post marita.jeansson@telia.com
(Mandatperiod 2019)
  Ordinarie revisor Rain Richardsson,
Lagbodavägen 164, 761 12 Bergshamra
Tel 0176-26 11 56
Mobil 0709-26 11 56
E-post lagboda@gmail.com
(Mandatperiod 2019)
Revisorssuppleant Kerstin Strandqvist,
Bergshamra byväg 13, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 31 17
Mobil 076-941 38 00

(Mandatperiod 2019)
Revisorssuppleant Leif Häggqvist,
Bygdegårdsvägen 4, 761 11 Bergshamra
Tel 0176-26 14 41
Mobil 070-873 39 87
E-post leif@meditech.nu
(Mandatperiod 2019)