bullet2007-12-01    Pubafton med "The Limericks Light"
Adventsljusen gav en varm och trevlig stämning i bygdegården då höstens pubafton bjöd på 50- och 60-talsmusik med The Limericks Light. Det blev god fart på dansgolvet och sorlet var kompakt. Här följer några bilder från vimlet - särskilt tack till fotografen Marianne Hast!


2007-04-08    Pubafton/Nostalgikväll med "The Limericks Light"
Kaj och Tommy från The Limericks (Roslagens popmästare 1965!) spelade 60-talslåtar av t ex Cliff Richard, Ricky Nelson och andra artister från samma period. Dessutom en hel del gitarrlåtar av The Shadows, The Spotnicks m fl.
Kaj framförde också några av sina "allvarliga, vanvördiga och ekivågade" visor till gitarr.
Gästerna strömmade till och det krävdes extra stolar för att alla skulle få plats. Publiken verkade uppskatta programmet och det blev riktigt trångt på dansgolvet när bandet spelade de gamla godingarna från 60-talet. The Limericks Light återkommer till någon pubafton under hösten 2007. 

The Limericks Light
- Tommy Richardson, sologitarr och Kaj Jarbrant, kompgitarr/sång. De har tillverkat förinspelade bakgrunder så att det låter som en hel orkester även med två personer.
2007-03-22    Riksteatern med "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige".
Riksteatern turnerar i bl a bygdegårdar och gästade oss med tre föreställningar samma dag:
13.00   Föreställning för över 50 skolelever.
14.10   Föreställning för Bergshamra pensionärsklubb
19.00   Föreställning för allmänheten. Ett 25-tal hade mött upp.
Skådespelerskan Marianne Engström förmedlade på drygt en timme en kompaktversion av Selma Lagerlöfs klassiska saga och refererade också till sina tidigare erfarenheter av djur från Skansen. Hon uppträdde med stor energi och inlevelse och publiken glömde nästan att intaga kaffet med de goda bakverken därtill.....  


Det var en både se- och hörvärd underhållning, där violinisten växlade mellan vanlig fiol och altfiol. På så sätt kunde han illustrera såväl elegant trandans som en hotfullare stämning vid pysslingens kontakt med den dreglande björnen. 

 

 

 

 

 

Publiken tackade de medverkande med varma applåder och bygdegårdsföreningens programrådsansvariga Inger Lundh Jansson överräckte blommor.
 

2007-02-18    Bygdegårdsföreningens föreningsstämma (årsmöte).
Ett 20-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Ordföranden Åke Jansson ledde mötet. 
Separat protokoll inkl bilagor finns men här följer ett kort sammandrag:
- Förhandlingar pågår med kommunen om att ersätta det nuvarande uppvärmningssystemet  (oljepanna), som leder till höga kostnader. Samordning sker med Roslagsbostäder, som har lägenheter nära bygdegården.
- Torgny Hygins avtackades med blommor efter värdefulla insatser med fastighetstillsyn.
- Årsavgiften för 2007 blir oförändrat 50 kr per medlem.
- Tommy Richardson, Östervik, åtog sig att tillverka en webplats/hemsida för föreningen.

 Mötet avslutades med fri diskussion runt kaffebordet.

2007-02-08 Bergshamra pensionärsklubb - trivselträff 
Ett 25-tal medlemmar hade mött upp och Durpiggarna stod för underhållningen inklusive några burleska sånger med Monica Röding. Dessutom framförde Annemarie Xx en sedelärande visa om den gyllene medelåldern. 

Durpiggarna är drygt tio spelmän med durspel, fiol, nyckelharpa, gitarr, bas som bl a framför medryckande spelmanslåtar.