Medlemskap

Välkommen som medlem i Bergshamra bygdegårdsförening genom att inbetala årsavgiften, 
100 kr per person för helt kalenderår, till Bankgiro 539-2337

Barn och ungdom t. o. m. 17 år 50 kr.
Ange namn, adress och e-postadress vid inbetalningen. För ungdom även ålder.

Alla medlemmar är berättigade att delta i föreningens möten och aktiviteter. Vid vissa arrangemang tas en särskild avgift ut för att finansiera gästföreläsare, artister etc.

Föreningens pubaftnar är öppna endast för medlemmar i föreningen. Arrangemang öppna för allmänheten medför högre kostnader och omfattande merarbete med administration, tillstånd etc.