Bergshamra bygdegårdsförening

Ändamål
Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl a samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl a genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen. För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Se även stadgarna.

Föreningen välkomnar alla som vill bidra med kunskap och arbete vid evenemang och underhåll av vår anläggning.

Lokaler
Vi efterlyser frivilliga som kan delta i byggnads-, underhålls- och reparationsarbeten.

Programverksamhet
Den öppna programverksamheten är bygdegårdens viktigaste uppgift. Programrådets uppdrag är att utveckla denna verksamhet och här efterlyser vi också medlemmar som kan och vill medverka. Uppslag och idéer är välkomna! 

Ekonomi
Lokaluthyrning är en viktig inkomst för föreningen. Tipsa gärna vänner och bekanta om möjligheten att hyra lokaler.